„Archetti”
Orkiestra Kameralna
Miasta Jaworzna

43-608 Jaworzno, ul. Wiosny Ludów 1
NIP: 632 19 88 662
REGON: 241575136
BANK PEKAO S.A. 39 1240 1356 1111 0010 3226 3515

Marzenna Synowiec
Dyrektor

tel. : 795 465 637

 

Grażyna Kmak
Główny Księgowy

tel.: 32 762 91 42
mobile: 795 465 638

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Stachańczyk – Główny Specjalista
ds. kulturalno – artystycznych

tel.: tel.: 32 762 91 44
mobile: 602 701 238