ATElier Kultury w Jaworznie

43-608 Jaworzno, ul. Wiosny Ludów 1
NIP: 632 202 73 73
REGON: 387819190
BANK PEKAO S.A. 59 1240 4315 1111 0011 0366 8898

Marzenna Synowiec
Dyrektor

tel. : 795 465 637

Grażyna Kmak
Główny Księgowy

tel.: 32 762 91 42
mobile: 795 465 638