Zespół teatralny „Chochliki”

Przedział wiekowy: 5 – 8 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 16.00

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas
Zajęcia w dziecięcym zespole teatralnym mają on na celu niczym nieskrępowaną „zabawę w teatr”, opartą na  kreatywności dziecka. Potrzeba zabaw tematycznych,  w tym wieku, ułatwia dobór tematów do mini przedstawień teatralnych. Zajęcia uczą dzieci prawidłowej dykcji, ćwiczą pamięć i rozwijają wyobraźnię. Inscenizacje bajek i baśni kształtują  ich system wartości, uczą co jest dobre, a co złe…, każda bajka bowiem kończy się morałem.

Bajkowy Klub dla Dzieci

Przedział wiekowy: 5 – 8 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas
Klub Bajkowy adresowany jest do dzieci, które kochają bajki. Celem zajęć jest zaangażowanie intelektualne dzieci w proces tworzenia mini fantazyjnych opowiadań i różnego rodzaju historyjek. Mali uczestnicy zajęć mają szansę rekonstrukcji zdarzeń w bajkach powszechnie wszystkim znanych, wymyślając nowe, nietuzinkowe zakończenia. Zajęcia rozwijają wyobraźnię i uczą myślenia twórczego.

Grupa teatralna                                                                                              

Przedział wiekowy: 8 – 12 lat
Termin zajęć: środa godz. 17.00                                                                                                                                          

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas

Na  zajęciach realizowane są różne formy teatralne takie jak pantomima, teatr cienia, teatr słowa i inne. Dzieci poznają różne techniki wyrazu pracując ciałem, mimiką, mową i emocją. Ćwiczą dykcję, pracują nad aparatem mowy, doskonaląc swoją wymowę oraz wzbogacają swoje słownictwo. Mali artyści uczą się pracy na scenie, w grupie, z rekwizytem, a wykonując różne zadania aktorskie świetnie się bawią.

Grupa  Musicalowa 

Grupę musicalową tworzą dzieci, młodzież, a nawet dorośli

Godziny zajęć ustalane są indywidualnie                                                                                                                                

Grupa prowadzona jest przez instruktorów: Dominikę Jasińską, Katarzynę Kałas i Bogumiła Stelmach

Na zajęciach rozwijamy umiejętności taneczne, teatralne oraz wokalne, które sprawnie łączymy tworząc niesamowite spektakle. Uczestnicy zajęć rozwijają kreatywność, budują pewność siebie, uczą pracy w grupie oraz na scenie. Zajęcia pozwalają poznać budowę spektaklu muzyczno-tanecznego, jego odmienny charakter, który z pewnością zainteresuje i zainspiruje młodych artystów oraz przyniesie mnóstwo zabawy i uśmiechu. Dotychczas grupa zrealizowała takie musicale jak „Kraina Lodu” oraz „Piękna i Bestia”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, przyniosły same pozytywne recenzje i owacje na stojąco.