Zajęcia dla  dzieci w wieku 6 – 8 lat

Grupa taneczno – wokalna „Bąbelki”
Przedział wiekowy: 5 – 7 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 16.00

Zajęcia prowadzi: choreograf Małgorzata Letner – Melczyk, Muzyk Eugeniusz Puchalski

Zajęcia oparte na wykorzystaniu trzech podstawowych form aktywności muzycznej: śpiew, aktywne słuchanie, ruch do muzyki. Składają się z zabaw muzyczno-tanecznych, nauki piosenek i ćwiczeń muzycznych. Poprzez ruch, taniec i śpiew dzieci nabywają pewności siebie i pokonują bariery nieśmiałości. Zajęcia taneczno – wokalne mają na celu przygotowanie dzieci do twórczego uczestnictwa w życiu artystycznym, w wieku starszym, poprzez rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań muzycznych.

Zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

Przedział wiekowy: 7 – 13 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi: choreograf Małgorzata Letner – Melczyk, Muzyk Eugeniusz Puchalski
Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznawania różnych kultur oraz rozwijania pasji i talentów w obszarze tańców narodowych i piosenek z różnych regionów kraju. Członkowie zespołu rozwijają swoje predyspozycje taneczne i wokalne, uczą się pracy w grupie, doskonalą umiejętności artystyczne poprzez zabawę i zajęcia rytmiczne, kultywują tradycje narodowe. Zajęcia z tańca ludowego mają na celu ogólny rozwój ruchowy dzieci i rozwijanie ich poczucia rytmu. Podczas zajęć wykonywane są układy taneczne z różnych regionów Polski. Występy dzieci są zawsze prezentacją pięknych, kolorowych strojów regionalnych i ciekawym pokazem choreograficznym przygotowanym przez instruktorów grupy.

Zespół tańca nowoczesnego „Aplauz”

Przedział wiekowy: 6 – 10 lat
Termin zajęć: poniedziałek, środa godz. 16.00

Zajęcia prowadzi instruktor Dominika Jasińska
Celem zajęć tanecznych jest harmonijny rozwój psychofizyczny jej uczestniczek poprzez ruch przy muzyce. Jest on realizowany poprzez stosowanie różnych form aktywności ruchowej takich jak: stretching, aerobik, elementy jazzu i gimnastyki artystycznej, opowieść ruchową, taniec współczesny, hip hop, ćwiczenia na stepach itp. Rezultaty pracy grupy „Aplauz” są widoczne, ponieważ uatrakcyjnia ona swoją obecnością wiele imprez okolicznościowych na terenie miasta.

Zajęcia dla młodzieży

Grupa Taneczna „Aplauz”                                                                                

Przedział wiekowy: 11 – 16 lat
Termin zajęć: poniedziałek, środa  godz. 17.30                                                                

Zajęcia prowadzi instruktor Dominika Jasińska

Zajęcia w grupie starszej „Aplauz” mają na celu kontynuację kształcenie umiejętności z zakresu tańca nowoczesnego oraz interpretacji i oddawania charakteru muzyki. Praca w grupie uczy samodoskonalenia oraz zdobywania odwagi w prezentowaniu się na scenie podczas występów i pewności siebie. Taniec nowoczesny daje możliwość kształtowania sylwetki, wpływa na prawidłową postawę ciała, zapobiega otyłości, a także rozwija słuch muzyczny, pamięć oraz wyczucie rytmu.