Zajęcia plastyczne dla małych dzieci

Przedział wiekowy: 5 – 8 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 15.00

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas

Zajęcia plastyczne rozwijają wrażliwość estetyczną oraz indywidualne zdolności twórcze dzieci, pobudzając ich kreatywność, odkrywają przyjemność i radość tworzenia. Różne techniki plastyczne, które dzieci poznają w trakcie zajęć, doskonale wpływają na ich wyobraźnię.

Kółko plastyczne „Mali Artyści”

Przedział wiekowy: 7 – 12 lat
Termin zajęć: czwartek godz. 16.00

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas

Zajęcia plastyczne uczą dzieci swobodnej wypowiedzi twórczej i werbalnej, pobudzają do twórczych działań, rozwijają zmysł estetyczny, kreatywność, zdolności manualne. Dzieci biorące udział w zajęciach wykonują swoje prace różnymi technikami plastycznymi, tj. rysunek, akwarela, farba olejna, a także rzeźba w glinie. Ich zaangażowanie i radość tworzenia są bardzo naturalna, a wykonane prace często prezentowane są na wystawach w Archetti.

Plastyka Sensoryczna

Przedział wiekowy: 8-12 lat
Termin zajęć: poniedziałek godz. 15.00                                                                                       

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas

Plastyka sensoryczna jest tak zwaną „brudną plastyką”, na której dziecko bezkarnie może się wybrudzić, a przede wszystkim świetnie się bawić. W trakcie zajęć tworzymy różne masy i konsystencje, poznajemy różne faktury i tekstury, świat barw i zapachów, a przede wszystkim uwalniamy kreatywność.