Zajęcia muzyczno – ruchowe dla dzieci

Przedział wiekowy: 5 – 7 lat
Termin zajęć: wtorek godz. 16.00

Zajęcia prowadzi instruktor Katarzyna Kałas

Zajęcia dla tych, którzy kochają tańczyć, chcą nabywać nowych umiejętności tanecznych, a także odczuwać radość z naturalnego ruchu. Maluchy podczas zajęć muzyczno – ruchowych rozwijają jednocześnie słuch  i koordynację ruchową. W czasie ćwiczeń dzieci kształcą wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo wykorzystują naturalną potrzebę ruchu.

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Jaworowe Ludki”

Przedział wiekowy: 7 – 13 lat
Termin zajęć: wtorek, czwartek godz. 17.00

Zajęcia prowadzi: choreograf Małgorzata Letner – Melczyk, Muzyk Eugeniusz Puchalski

Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość poznawania różnych kultur oraz rozwijania pasji i talentów w obszarze tańców narodowych i piosenek z różnych regionów kraju. Członkowie zespołu rozwijają swoje predyspozycje taneczne i wokalne, uczą się pracy w grupie, doskonalą umiejętności artystyczne poprzez zabawę i zajęcia rytmiczne, kultywują tradycje narodowe. Zajęcia z tańca ludowego mają na celu ogólny rozwój ruchowy dzieci i rozwijanie ich poczucia rytmu. Podczas zajęć wykonywane są układy taneczne z różnych regionów Polski. Występy dzieci są zawsze prezentacją pięknych, kolorowych strojów regionalnych i ciekawym pokazem choreograficznym przygotowanym przez instruktorów grupy.

Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Jawor”
Termin zajęć: poniedziałek godz. 16.00

Zajęcia prowadzi: choreograf Małgorzata Letner – Melczyk, Muzyk Eugeniusz Puchalski
Ludowy repertuar tej grupy jest stylizowany i dopasowany do współczesnych trendów w muzyce.

Lekcje Śpiewu

zajęcia indywidualne 1x w tygodniu po 45 minut
Przedział wiekowy: nieograniczony
Termin zajęć: poniedziałek godz. 15.00 – 20.00

Zajęcia prowadzi instruktor Bogumił Stalmach

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności oraz wrażliwości muzycznej uczestników. Zajęcia dotyczą zagadnień: emisji głosu, prawidłowego oddechu, dykcji, interpretacji piosenki, pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności muzycznych uczniów, rozwijanie wrażliwości muzycznej, przełamywanie nieśmiałości i oporu przed publicznymi występami