XXIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych

Muzyczna jesień obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Jednym z tych, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, jest XXIX Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych, organizowany przez Instytucję Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia. W dwóch festiwalowych koncertach ważny udział miała Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna Archetti.

17 października w siedzibie Archetti odbył się koncert Bartłomieja Frasia i Gabrieli Stanisz. Bartłomiej Fraś to utalentowany skrzypek, który doskonali swoje umiejętności na katowickiej Akademii Muzycznej, pod okiem prof. dr hab. Szymona Krzeszowca. Pianistka Gabriela Stanisz jest podopieczną prof. Wojciecha Świtały oraz stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oboje wielokrotnie byli nagradzani w krajowych i międzynarodowych konkursach. Podczas koncertu duet wykonał trzy utwory: Fantazję C-dur na skrzypce i fortepian autorstwa Franza Schuberta, Sonatę na skrzypce solo e-moll op. 27 nr 4 Fritz Kreisler Eugenea Ysaye oraz IV sonatę na fortepian i skrzypce A-dur op. 30 nr 1 Ludwiga van Beethovena. Koncert poprowadziła Alicja Przytuła, a temu wspaniałemu wydarzeniu muzycznemu towarzyszył również wernisaż prac Galerii Vip Optimum Art, pod tytułem “Pejzaże polskie okiem wybitnych malarzy polskich i zagranicznych”.

27 października miał miejsce koncert finałowy, podczas którego na scenie w Sali Koncertowej katowickiej Akademii Muzycznej wystąpiła Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna Archetti. Muzycy, pod batutą Macieja Tomasiewicza, towarzyszyli skrzypaczkom: Emilii Krzeszowiec, Milenie Pioruńskiej i Natalii Szymczyk, a także gitarzyście Marcinowi Kuźniarowi. Wszystkie z wymienionych skrzypaczek są bardzo dobrze znane jaworznickiej publiczności, ponieważ zaprezentowały swoje umiejętności podczas II Ogólnopolskiego Konkursu Młodego Skrzypka Archetti. Koncert finałowy festiwalu był prawdziwą ucztą dla uszu i zakończył się owacjami na stojąco.

Z niemałą ekscytacją będziemy wyczekiwać następnej edycji festiwalu i odkrywać kolejne młode talenty muzyczne.