VI Artystyczny Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane” – Koncert Laureatów