Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

„ROTA”

Patrycja Słowińska – wokal

Bogumił Stelmach – akompaniator

Wiersz pt. „Konstytucja 3 Maja”- Natalia Smalcerz