KONKURS!!!

ATElier Kultury w Jaworznie zaprasza najmłodszych do wzięcia udziału w konkursie „DLA MAMY”.
Konkurs skierowany jest dla dwóch grup wiekowych:
1. Dzieci w wieku 4-7 mają za zadanie wykonać laurkę dla Mamy. Format i materiały- dowolne
2. Dzieci i młodzież w wieku 8-12 mają za zadanie wykonać laurkę dla Mamy i napisać ułożone przez siebie życzenia.
Kryteria oceny prac:
– samodzielność,
– pomysłowość,
– estetyka wykonanych prac.
Na odwrocie pracy należy napisać imię, nazwisko i numer telefonu.
Prace należy dostarczyć do ATElier Kultury ul. Wiosny Ludów 1 do dnia 24 maja 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25.05.2021r. Wyniki będą ogłoszone na portalu Facebook Centrum Kultury Archetti-ATElier Kultury.
Nagrody ufundowane przez ATElier Kultury w Jaworznie otrzymają uczestnicy zajmujący trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.