HISTORIA

Historia Instytucji

divider
5. Archetti

Dzieje Domu Kultury

Obecna siedziba „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna w początkowej jej fazie istnienia miała charakter Zakładowego Domu Kultury KWK „Sobieski” w Jaworznie. Powstanie budynku datuje się na 25 listopada 1964r., kiedy to wmurowano kamień węgielny pod budowę obiektu kulturalnego w jaworznickiej dzielnicy Jeleń.

Za oficjalną datę inauguracji działalności popularnego w tamtych czasach „Deku” uważa się 22 kwietnia 1967 roku. Dom Kultury w ciągu kilkudziesięciu lat swojego istnienia gościł w swoich murach znanych i popularnych polskich artystów scen muzycznych, teatralnych i kabaretowych. Był miejscem wystaw prac plastycznych znanych malarzy, rzeźbiarzy i fotografików będąc jednocześnie kuźnią talentów w środowisku lokalnym. Kilka pokoleń dzieci i młodzieży spędzało tu czas pozaszkolny rozwijając swoje talenty pod okiem instruktorów. Z Domem Kultury w Jeleniu na stałe związane są nazwiska kilku osób kierujących tą placówką przez ostatnie lata. Stanisław Hacuś, który pełnił funkcję jej kierownika w latach 1967 – 1981, był osobą wielce zasłużoną w sferze animacji kultury środowiska lokalnego. Przez następne 24 lata od roku 1981 do 2005 dyrektorem, a następnie kierownikiem Domu Kultury była Danuta Milner. W latach 2005 – 2015 kierownictwo objęła Renata Chmielewska.
Na uwagę zasługują także ludzie kierujący Miejskim Centrum Kultury i Sportu w początkowej fazie istnienia tej instytucji, a więc pierwszy jej Dyrektor Marian Miler w latach 2000 – 2010, oraz Mirosław Ciołczyk kierujący jednostką w latach 2010 – 2015.

Przełomową datą dla Domu Kultury był 1 stycznia 2000 roku, kiedy to Kopalnia Jaworzno przekazała budynek miastu i został on włączony w struktury Miejskiego Centrum Kultury i Sportu. U progu nowego tysiąclecia nastał więc nowy okres działalności i funkcjonowania tejże placówki. W latach 2006-2010 przeprowadzono generalny remont budynku, którego efekty możemy oglądać obecnie. Istnienie Domu Kultury w ramach Miejskiego Centrum Kultury i Sportu trwało 15 lat, bowiem od stycznia 2016 roku opiekę nad placówką przejmuje „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna. Dyrektorem zostaje  Marzenna Synowiec, która jest jednocześnie Dyrektorem Orkiestry. Dzielnicowy Dom Kultury w Jeleniu wychodząc ze swojej ograniczonej terytorialnie działalności kulturalno – oświatowej staje się nowoczesnym centrum artystycznym otwartym  na nowe trendy i oczekiwania mieszkańców miasta. W obecnym formacie instytucja pracuje dwupłaszczyznowo. Pierwsza – to kontynuacja działalności kulturalno – oświatowej, zaś druga – to działalność koncertowa Orkiestry.

Tradycyjnie Domy Kultury zmieniają kierunki swojej działalności adekwatnie do oczekiwań środowisk, w których działają. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, animują ich życie kulturalno – artystyczne. Miasto Jaworzno jest dobrym przykładem przemian w sferze kultury. Stworzenie bowiem nowej instytucji jaką jest Centrum Artystyczne w 2016r., pokazuje, że było to działanie zgodne z wymogami naszych czasów. Aktywność artystyczna Archetti dodaje splendoru dzielnicy, która może się teraz poszczycić, że to właśnie w Jeleniu swoją siedzibę ma jedyna na tym terenie orkiestra kameralna. Każdy jej koncert to ważne wydarzenie w życiu społecznym i kulturalno – artystycznym miasta Jaworzna.

Centrum Kultury Archetti

7. Archetti

Centrum Kultury Archetti  zostało utworzone w styczniu 2016 roku, na bazie istniejącej już placówki kulturalno – oświatowej . Oprócz tradycyjnej działalności prowadzonej w tego typu miejscach wzbogacone zostało o dodatkowe elementy, stając się tym samym instytucją odpowiadającą trendom i zapotrzebowaniom miasta i regionu. Centrum jest również siedzibą Orkiestry  Kameralnej Miasta Jaworzna.

Centrum Kultury Archetti prowadzi działalność artystyczną i edukacyjno – oświatową na terenie całego miasta Jaworzna, nie ogranicza się zatem tylko do wąskiej przestrzeni dzielnicy Jeleń, w której jest zlokalizowany. W instytucji działają zespoły artystyczne i koła zainteresowań. Organizowane są imprezy kulturalno – artystyczne, cykliczne oraz okolicznościowe. Działalność artystyczno – edukacyjna Centrum obejmuje wszystkie grupy wiekowe od maluchów w wieku przedszkolnym, młodzież, dorosłych po grupy seniorów. Zespoły artystyczne działają w przestrzeni teatralnej, muzyczno – instrumentalnej, muzyczno – wokalnej, tanecznej i folklorystycznej. Podobnie zorganizowane są koła (kluby zainteresowań), które prowadzą działalność w kierunku plastycznym, sportowo – rekreacyjnym oraz zajęć klubu seniora. Ważne miejsce w organizacji życia kulturalno – artystycznego Instytucji odgrywają imprezy okolicznościowe organizowane ze względu na święta państwowe   i kościelne oraz imprezy sezonowe.

Centrum Kultury Archetti to miejsce różnorodnych festiwali i konkursów. Do najważniejszych z nich zaliczymy: Artystyczny Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane”,  Jaworznicki Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Solistów oraz Festiwal Piosenki Ludowej. Warto zaznaczyć, że są to jedyne tego typu festiwale organizowane na terenie miasta Jaworzna. Ważne miejsce w przestrzeni artystycznej Archetti zajmuje nowo powstały młodzieżowy zespół folklorystyczny „Jawor”. W ciągu kilkumiesięcznego okresu działalności poszczycić się może sukcesami na terenie miasta. Uwspółcześniona forma folkloru, którą reprezentuje „Jawor” spotyka się zawsze z aplauzem publiczności. Centrum Artystyczne  Archetti kontynuując, rozwijając i planując działalność w sferze kulturalno–artystycznej i edukacyjno–oświatowej  otwarte jest na nowe trendy i oczekiwania mieszkańców miasta.