Ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę

Ćwiczenia usprawniające poprawną wymowę

  1. ARTYKULACJA

ćwiczenia szczęki:

„Zabawa w rybę”- szerokie otwieranie i zamykanie ust ćwiczenia języka: -„Szminka”- przesuwanie wysuniętym językiem wokół otwartych ust od strony wewnętrznej, oblizywanie warg

-„Mówiąca ryba wirtualna” powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku; wolno i bardzo szybko:

da- de- di- do- du

ta- te- ti- to- tu

ra- re- ri- ro- ru

la- le- li- lo- lu

dza- dze- dzi- dzo- dzu

ćwiczenia warg:

-„Parskanie”- wypuszczanie powietrza przy zamkniętych ustach -„Dmucham na to”- dmuchanie na wyobrażane rzeczy:

świecę, piórko, samochód, czołg, bałwana

  1. DYKCJA

wymawianie samogłosek ustnych:

-„Gaworzenie”- wymawianie sylab z każdorazowym przedłużaniem samogłosek Staccato w rytmie punktowym legato płynnie łącząc

Ma-ma ta-ta ba-ba maa-ee-oo-uu-ii-yy

Bo-bo be-be bu-ba taa-tee-tou-tyi

du-du gu-gu zu-zu maaeeoouuiy

pa-pa gru-pa pu-pa taateetouiy

zu-pa ze-za zo-zo aeouiy

no-sa ne-se no-so

gro-za gry-zie gro-so

ba-ba bie-ga bo-so

wymawianie samogłosek nosowych:

-„Gong”- wymawianie wyrazów z ą na końcu z przedłużaniem jej nosowego brzmienia:

Mąą, ćmąą, dmąą, złąą, lgnąą, klnąą, brnąą, mknąą, mnąą, pnąą

wymawianie spółgłosek:

-„Gaworzenie”- wymawianie sylab ze zwróceniem szczególnej uwagi na dźwięczność i bezdźwięczność spółgłosek: be-be-bu pa-pe-pu