Artystyczny Festiwal Przedszkolny „Muzyką Malowane”

Już po raz ósmy w dniach od 18 do 22 marca w siedzibie „Archetti” Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna, odbędzie się Artystyczny Festiwal Przedszkolny pod nazwą „Muzyką Malowane”. To wydarzenie, którego organizatorem jest „Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna, a współorganizatorem Przedszkole Miejskie Nr 19 w Jaworznie, skierowane do utalentowanych dzieci w wieku przedszkolnym, będzie trwało tydzień, a zakończy się galą finałową połączoną z rozdaniem nagród i wyróżnień. W poszczególnych konkursach mogą brać dzieci zarówno uczęszczające do przeszkoli, zgłoszone przez te placówki, jak i dzieci korzystające z zajęć w instytucjach artystycznych oraz zgłoszone indywidualnie przez rodziców i opiekunów.

Przewidziano dwie kategorie wiekowe dzieci:

Kat. I  3 – 4 latki

Kat. II 5 – 6 latki

Poszczególne konkursy odbędą się w dniach:

Konkurs Plastyczny 18 marca 2019, godz. 9.00

Konkurs Recytatorski 19 marca 2019, godz. 9.00

Konkurs Taneczny 20 marca 2019, godz. 9.00

Konkurs Muzyczny 21 marca 2019, godz. 9.00

Konkurs Teatralny 22 marca 2019, godz. 9.00

Zgłoszenia należy przesłać na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej Centrum Kultury w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r., na adres mail: barbara.stachanczyk@archetti.pl  tel. do kontaktu 602 701 238.

Regulaminy poszczególnych konkursów i formularze zgłoszeniowe dostępne są poniżej.

Konkurs Plastyczny – pobierz

Konkurs Recytatorski – pobierz

Konkurs Taneczny – pobierz

Konkurs Muzyczny – pobierz

Konkurs Teatralny – pobierz