Katarzyna Kałas  instruktor

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, na której uzyskała licencjat
z Pedagogiki Pracy Socjalnej i magisterium z Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej.
Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą, z którą nawiązuje szybki, przyjazny, ale jednocześnie bardzo profesjonalny kontakt. Czynna propagatorka wszelkiego rodzaju prac woluntaryjnych, zawsze chętna
do niesienia pomocy ludziom w potrzebie.

Zgodnie z kierunkiem studiów odbyła praktyki w licznych ośrodkach interwencji kryzysowej i na policji,
a w czasie studiów magisterskich także w przedszkolu, ale to dopiero instytucje animacji kulturalnej pomogły jej poszukać tej właściwej ścieżki samorealizacji zawodowej.

Od 2012 roku związana z Miejskim Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, jako pracownik Świetlicy Środowiskowej OHP, a od stycznia 2016 roku zatrudniona na stanowisku instruktora/animatora kultury
w Archetti Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna.

Umiejętności plastyczno-manualne są jej wyzwaniem i zawsze pomagają jej w prowadzeniu tego typu zajęć w placówkach o profilu kulturalno-artystycznym. Mocną stroną jej osobowości jest pracowitość i niezwykle sumienna i efektywna praca w grupie.

Swoje zainteresowanie historią realizuje czytając z pasją książki o tej tematyce, zwłaszcza historii najnowszej tj. okresu II Wojny Światowej i okresu powojennego. Aktywność ruchową, którą kocha i propaguje, wzbogaciła ostatnio o grę w „paintball”, a inne formy tejże aktywności ciągle jeszcze przed nią.