Barbara Stachańczyk

Główny Specjalista ds kulturalno-artystycznych

Absolwentka Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach, na kierunku
Pedagogika Resocjalizacyjna. Wychowawca i pedagog w Ochotniczych Hufcach Pracy w Jaworznie i w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu. Od 1995 roku, nierozerwalnie przez 20 lat związana z Miejskim Centrum Kultury
i Sportu w Jaworznie jako instruktor – pedagog pracy pozaszkolnej.

Magister resocjalizacji z wykształcenia, animator kultury z zamiłowania, mająca swoje pasje, marzenia i hobby, kochająca zwierzęta – te duże i te małe, a zwłaszcza psy.

Zainteresowanie w kierunku grafiki komputerowej wykorzystuje profesjonalnie, promując tym samym
instytucję, w której jest zatrudniona, a liczne kursy i szkolenia pozwala jej na
samorealizację w pracy zawodowej.  To ustawiczne dokształcanie wynika z jej charakteru, a co się z tym wiąże z ciągłego dążenia do bycia lepszym pracownikiem. Po przekształceniach  i reorganizacji jednostek kulturalno-oświatowych na terenie miasta, od początku 2016 roku na stanowisku Głównego Specjalisty ds Kulturalno-Artystycznych w Archetti – Orkiestrze Kameralnej Miasta Jaworzna. Swój zakład pracy traktuje jako miejsce,  do którego wraca chętnie, miejsce z przyjazną atmosferą i ludźmi, na których można polegać. Generalnie rzecz ujmując jest tym typem pracoholika, który jest jednocześnie entuzjastą pracy. Lubi nowe wyzwania oraz pracę z dziećmi i młodzieżą.

PODRÓŻE to ta największa z jej życiowych pasji i marzeń,  które ma zamiar zrealizować w przyszłości, jeżeli nie w tej najbliżej, to z pewnością tej dalszej….bo przecież marzenia się spełniają.