„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna – to był dobry rok

Koniec roku to czas podsumowań, czas, kiedy każdy zastanawia się jak spędził ostatnie dwanaście miesięcy, co udało się osiągnąć, jakie plany zrealizować, czym można pochwalić się u progu kolejnego roku, który chciałby spędzić jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej owocnie. Nie inaczej podsumowujemy naszą zawodową działalność.
Jak ocenia odchodzący rok jedna z jaworznickich instytucji kultury, będąca od kilku lat wizytówką  artystyczną miasta?
Sztuka, kultura, wynosząca nas ponad podziały jest wartością której warto zaufać, w którą warto inwestować, której warto  powierzyć misję rozsławiania swojej małej ojczyzny. To również działalność u podstaw, szerzenie wysokiej kultury w mieście, włączając w to edukację artystyczną dzieci młodzieży i dorosłych.
„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna ma z czego się cieszyć, ma z czego być dumną, ma powody do jeszcze bardziej intensywnej pracy, do proponowania nowych pomysłów, realizacji coraz ciekawszych projektów skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

W ramach statutowych zadań najbardziej reprezentacyjną działalnością instytucji są koncerty kameralistów, którzy w samym mieście zagrali dziesięć dużych koncertów opartych o światowy repertuar wybitnych dzieł muzycznej klasyki. Każdy koncert to odrębna całość, mająca swoją myśl przewodnią, czy to w zakresie tematyki, czy konkretnych twórców, albo też pochodzenia muzyki z różnych rejonów świata.
„Koncert karnawałowy”, „Powitanie wiosny”, „Koncert Muzyki Polskiej”, Koncert z okazji Stulecia Niepodległości, „Koncert Muzyki Nordyckiej” to tylko niektóre tegoroczne realizacje w Jaworznie oklaskiwane przez komplet publiczności.

Orkiestra zostaje regularnie zapraszana do uświetnienia wielu wydarzeń w salach koncertowych w kraju.
Spektakularnymi były koncerty w Warszawie, w ramach cyklu imprez „Muzyczne lato na Ursynowie”, w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bytomiu, w Tychach w ramach poranków muzycznych i w katowickim NOSPR na zaproszenie Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki, „Silesia”.
Publiczność „Archetti” to setki, tysiące melomanów na każdym z wydarzeń, a wyrazy uznania możemy znaleźć w prasie i publikacjach internetowych.
Potwierdzeniem klasy artyzmu i profesjonalizmu muzyków, którzy jednocześnie pracują w innych  uznanych orkiestrach i filharmoniach, są wykładowcami  w szkołach i uczelniach,  było zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Smyczkowych w Bydgoszczy.

Oprócz koncertów na wielkiej scenie w bilansie Orkiestry jest kilkadziesiąt wydarzeń z udziałem kwartetu kameralnego „Archetti”, są audycje muzyczne skierowane ku najmłodszym – przedszkolakom, uczniom szkół oraz występy w ramach uroczystości w miejskich instytucjach, czy też na zaproszenie organizacji społecznych.
W ramach działań edukacyjnych młodego pokolenia został powołany program pod nazwą „Młodzi w Kulturze”, który polega na partnerstwie ze szkołami i zachęcaniu młodzieży do udziału w koncertach, jako ważnego elementu poznawczego wysokiej kultury.  W realizację programu aktywnie włączyły się II LO im. Cz. Miłosza w Jaworznie, CKZiU w Jaworznie oraz ZSP nr4 im. Królowej Jadwigi w Jaworznie.

Codzienna działalność „Archetti” to praca Centrum Kultury w środowisku lokalnym i miejskim oraz regionalnym. W obszarze tej działalności leżą codzienne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi chcącymi korzystać z propozycji miejskiej jednostki kultury. W jej ramach każdego dnia sezonu artystycznego odbywają się bogate zajęcia z zakresu plastyki, grafiki, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, zajęć motorycznych, sensorycznych, poznawczych, sprawnościowych.
Wakacje i ferie zimowe to czas realizacji zajęć mających na celu zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania pod hasłami „Akcja Lato” i „Akcja Zima”.
Doskonali instruktorzy wyrabiają w dzieciach poczucie estetyki, wzbudzają zainteresowanie poszczególnymi dziedzinami sztuki i pozwalają ukierunkować  i rozwinąć ich zainteresowania. Codzienne zajęcia wyłaniają dzieci i młodzież do udziału w reprezentacyjnych projektach muzycznych, teatralnych i musicalowych.

Bilansem kilkunastu ostatnich miesięcy jest wystawienie dwóch musicali: „Kraina Lodu”, „Piękna i Bestia”, oraz minimusicalu „Koty”, z których każdy zobaczyły setki jaworznian.

W opiniach na temat tych realizacji dało się słyszeć wyrazy uznania dla młodych aktorów oraz dla scenarzystów, scenografów i reżyserów za niezwykłą pomysłowość oraz wspaniałe ułożenie dzieci, które z wielką precyzją, odpowiedzialnością i zrozumieniem podeszły do powierzonych im ról.
Dumą Archetti jest zespół muzyczny Jawor złożony z muzyków różnych pokoleń kultywujący twórczość ludową oraz współczesną piosenkę popularną. Zaproszenia do udziału w takich wydarzeniach jak „Tydzień Kultury Beskidzkiej”, „Kiermasz Ginącego Piękna” w Krakowie, oraz uświetnianie wielu wydarzeń miejskich jest dowodem na fantastyczne zapełnienie brakującego ogniwa w miejskiej przestrzeni kulturalnej, a zarazem zasługujące na uwagę przybliżanie często zapominanego folkloru społeczności miejskiej w sposób nowoczesny i przystępny.

Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna szczyci się organizacją konkursów o wymiarze miejskim i regionalnym. Na początku roku jest to Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Solistów „Hej Kolęda, Kolęda”, wyłaniający prawdziwe perły spośród młodych wokalistów, przyjeżdżających tutaj z wielu miast, oraz Artystyczny Festiwal Przedszkolny w którym biorą udział dzieci rywalizujące w kilku dziedzinach obejmujących plastykę, muzykę, teatr, taniec i recytację. Kilka dni prezentacji to moc wrażeń artystycznych, dostarczonych przez najmłodszych mieszkańców miasta, oraz pełnia radości i uśmiechu przedszkolaków.
Nowy rok przed nami. Wkroczymy weń z nowymi pomysłami, nowymi projektami. Stąd do mieszkańców Jaworzna kierujemy zaproszenie do udziału w prowadzonej przez nas działalności. Zapraszamy dorosłych i młodzież na zajęcia zespołu Jawor, Klubu Aktywnego Seniora, fotograficznego, muzycznego, a dzieci na warsztaty artystyczne. Wszystkich mieszkańców zapraszamy na koncerty, przedstawienia, wystawy.

Gwarantujemy doskonałą rozrywkę oraz możliwość spędzenia czasu wśród twórców i entuzjastów dobrej, ciekawej i niezwykłej kultury, stanowiącej o wartości nas samych i naszego miasta.