ZABAWA ZAJĄCZEK I MYŚLIWY

Zabawy ćwiczące koncentrację uwagi, mają szczególne znaczenie w edukacji szkolnej dzieci. Wymagają od grupy ciszy, skupienia, dyscypliny w przestrzeganiu reguł. Pogłębiają w uczestnikach świadomość własnego ciała i ruchu.

Poniżej znajdziecie opis dwóch przykładowych zabaw rozwijających koncentrację.

ZAJĄCZEK I MYŚLIWY

materiały do zabawy: dwie chustki do zawiązania oczu

Spośród uczestników zabawy wybieramy dwie osoby: jedna to zajączek, druga to myśliwy. Pozostali tworzą krąg, trzymając się za ręce. Zajączek i myśliwy mają zawiązane oczy i chodzą wewnątrz koła. Myśliwy chcąc złapać zajączka, próbuje go zlokalizować. Jeśli klaśnie raz, zajączek odpowiada mu dwoma klaśnięciami. Myśliwy ma trzy takie szanse.

USYPIACZ

Uczestnicy stoją w kręgu, jedna osoba wchodzi do środka. Wszyscy zamykają oczy, a prowadzący chodzi po obwodzie koła i dotknięciem wyznacza „usypiacza”, po czym wraca na swoje miejsce i prosi o otwarcie oczu. „Usypiacz” mruga do swoich ofiar. Ten, kto zauważy takie mrugnięcie w swoim kierunku, liczy po cichu do trzech i przykuca- „śpi”. Osoba, która jest w środku, ma zgadnąć, kto usypia, zanim wszyscy zostaną uśpieni.